Automatické zarovnání CT skenu hlavy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá automatickým zarovnáním CT skenu hlavy. V současné době je zarovnávání prováděno manuálně zaškoleným personálem, tento proces je však časově náročný, a tak existuje snaha o zautomatizování tohoto procesu. V prostředí MATLAB byly navrženy a implementovány dvě metody pro zarovnání CT skenu hlavy v axiální a koronální rovině využívající bilaterální symetrie hlavy. Dále byla vytvořena metoda pro zarovnání sagitální roviny s využitím CG-TOB referenční přímky pro detekci rotačního úhlu. Tyto přístupy byly otestovány a validovány na databázi manuálně anotovaných CT skenů hlavy.
The aim of this thesis is automatic alignment of head CT scan. Currently, the alignment is performed manually by an expert, however this process is time consuming. Therefore, methods for automatization of this process are being developed. Two algorithms for alignment in axial and coronal plane were designed based on bilateral symmetry of head. Following an algorithm for alignment in sagittal plane which uses CG-TOB reference line for rotation angle detection. Algorithms were implemented in MATLAB and tested and validated using a database of manually annotated head CT scans.
Description
Citation
KARMAZINOVÁ, I. Automatické zarovnání CT skenu hlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Vratislav Čmiel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Čmiel položil otázku, kdo prováděl referenční zarovnání a jakým způsobem studentka zjistila, že popsaný úhel vystihuje správné natočení lebky. Dále položil otázku, z kolika osob je dataset složen a jaký je důvod různé úspěšnosti zarovnání u jednotlivých osob. Ing. Odstrčilík položil otázku, jak byl obsáhlý dataset. Doc. Kolář položil otázku, zda byli v datasetu pouze zdraví pacienti, nebo zda se vyskytovaly i patologie. Studentka obhájila diplomovou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO