Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je změřit a vyhodnotit parametry techniky slučování kanálů, která je momentálně implementována v součástce AD7606C firmy Analog Devices. Poté, na základě výsledků z měření, navrhnout a odsimulovat několik možností, pomocí kterých by tato technika mohla dosahovat vyšších hodnot dynamického rozsahu a celkového harmonického zkreslení. V průběhů práce bylo zjištěno, že pomocí zvýšení zesílení kanálu s nižším rozsahem společně se snížením mezní frekvence celého signálového řetězce může tato technika dosahovat až 118.6 dB dynamického rozsahu, což je o 3.6 dB více, než bylo změřeno na AD7606C. Dále také bylo zjištěno, že pomocí jednoduchého algoritmu implementovaného v logickém bloku, je možné dosáhnout imunity vůči hodnotě externího rezistoru, který zákazníci používají jako součást anti-aliasingového filtru.
The aim of this master's thesis is to measure and evaluate the performance of the channel merging technique which is currently implemented on the Analog Devices part called AD7606C. Then, based on the results from measurement, propose, design, and simulate options to improve this technique in terms of dynamic range and total harmonic distortion performance. It was discovered that by increasing the gain of the lower range channel together with decreasing the cutoff frequency of the whole signal chain, the currently implemented channel merging technique might be able to achieve 118.6 dB of dynamic range which is about 3.6 dB more than was measured on the AD7606C. Also, by implementing a simple algorithm in the internal logic block together with small additional circuitry, the immunity towards the value of the external resistor, that customers use as a part of the anti-aliasing filter, was achieved.
Description
Citation
DUŠEK, S. Techniky slučování kanálů za účelem zvýšení dynamického rozsahu kanálu s rozsahem ±10 V [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise (otázky i odpovědi) Jaká je definice THD? A vysvětlete proč je cílová hodnota THD co nejvyšší číslo, když je obecně udávaná hodnota 0? Student na vše odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO