Návrh diskrétního delta-sigma modulátoru pro audio aplikace nízkého řádu s vysokým koeficientem převzorkování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce si klade za cíl seznámit čtenáře se základním konceptem a principy jednosmyčkových modulátorů . Diplomová práce ozřejmuje čtenáři problematiku delta-sigma () modulátorů s jednou zpětnovazební smyčkou. Zabývá se základními principy převzorkování u číslicově-analogových převodníků a rozšiřuje je o teorii tvarování spektra šumu. Vycházeje z této teorie jsou navrženy tři jednosmyčkové modulátory, které běží na 1024 OSR jako alternativa k běžně používáným modulátorům vysokých řádů. Modulátory jsou implementovány do FPGA společně s rekonstrukčním filtrem a podpůrnými bloky. Nakonec byl zkonstruován hardwarový prototyp pro vyhodnocení implementace navrženého DAC.
This master thesis aims to familiarize the reader with the basic concept and fundamental principles of single-loop modulators. It offers an alternative to a high-order modulators in the form of low-order modulators running at high oversampling rate. Low order modulators have better modulator loop stability, which can be leveraged to get higher noise-shaping power at lower frequencies. A complete digital to analog converter is proposed, mostly implemented in an FPGA. A hardware prototype was built to evaluate the DAC implementation.
Description
Citation
DOHNAL, J. Návrh diskrétního delta-sigma modulátoru pro audio aplikace nízkého řádu s vysokým koeficientem převzorkování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) Ing. Vilém Kledrowetz, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Mareček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: Jak byste provedl zpětnou konverzi signálu? - připomínka k rozsahu hodnot v grafu Kolik stupňů má radián? Student částečně zodpověděl otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO