Záporná elektroda olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V diplomové práci je stručně rozebrána problematika elektrochemických zdrojů proudu, zvláštní pozornost je věnována olověným akumulátorům pracujícím v režimech, které jsou typické pro hybridní elektrická vozidla. Teoretická část je podkladem pro následnou praktickou část, ve které bude provedeno a vyhodnoceno několik experimentálních elektrod a jejich parametrů. Výstupem praktické části budou vyhodnocení zabývající se vlivem různých variant obohaceného uhlíku použitého jako aditivum v aktivní hmotě záporné elektrody na kapacitu a životnost článků.
The thesis briefly discusses the issue of electrochemical power sources, especially with a focus on lead-acid batteries operating in modes that are typical of hybrid electric vehicles. The theoretical part of the thesis should be a good basis for the subsequent practical part, in which several experimental electrodes and their parameters will be performed and evaluated. The output of the practical part will be conclusions regarding the influence of different variants of modified carbon used as an additive in the active material of the negative electrode on the capacity and life of cells
Description
Citation
DVOŘÁČEK, D. Záporná elektroda olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Zatloukal (místopředseda) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Josef Máca, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-16
Defence
Otázky k obhajobě práce: 1. Co může snižovat vnitřní odpor elektrody? 2. Jakým způsobem ovlivňují funkční skupiny kapacitu? 3. Jaké jsou bočné/parazitní reakce při nabíjení záporné elektrody? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta a komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO