Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout vhodné komunikační nástroje a kanály z oblasti marketingové komunikace pro obchodní společnost zabývající se architektonickou a projekční činností. Východiskem této práce jsou teoretické poznatky z oblasti současných trendů marketingové komunikace, které jsou v praktické části aplikovány na analýzu současné situace společnosti, a zároveň jsou výchozím bodem pro konkrétní návrh marketingové komunikace dané společnosti.
The target of this thesis is to design appropriate communication tools and channels from Marketing Communications area mainly for Business companies which engage in architectonic and project field. Recourses of this thesis will be theoretical findings from area of contemporary trends in Marketing Communication. These are applied in an analysis of present day state of the company. They are an initial point for particular design of Marketing Communication of the given company herewith.
Description
Citation
BARTÁKOVÁ, K. Marketingová komunikace obchodní firmy Archmanic s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO