Analysis of Daylight Control in a Chateau Interior

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-05-15
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
Assessment of daylighting in the residential hall of a historical chateau is presented. The evaluation is based on both the daylight measurement and simulations. Illuminance levels in the interior were controlled in accordance with requirements for light exposition of light sensitive materials. Valuable paintings and claddings as well as wallpapers and furniture upholstery in the hall are extremely light sensitive and they need to be protected from light damage. The daylight measurements and simulations give an overview of daylight conditions in the annual profile for clear sky conditions and for different levels of window shadings.
Hodnocení denního osvětlení obytné haly v historickém zámku je prezentováno v tomto článku. Posouzení je založeno na měření denní osvětleností a na počítačových simulacích. Úroveň osvětlení v interiéru byla kontrolována podle požadavků na světelnou expozici matriálů, které jsou citlivé na světlo. Cenné obrazy a obložení stěna stropu a také tapety i nábytkové čalounění v této hale jsou velmi citlivé na světlo a je nutno je chránit před poškozením. Měření osvětlenosti i počítačové simulace dávají přehled o osvětlenosti v hale v době jasné oblohy a při použití několika variant zastínění oken.
Description
Citation
Buildings. 2018, vol. 8, issue 5, p. 1-32.
https://www.mdpi.com/2075-5309/8/5/68
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO