XXII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2014

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Ve dnech 24. a 25. ledna 2014 se v Kongresovém centru v Brně konal již 23. ročník mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Po úvodní společné části se konference rozdělila do sekcí stavebnictví a oceňování nemovitostí, analýza silničních nehod
On 24 and 25 January 2014 in the Congress Centre in Brno held the 23rd annual international scientific conference of forensic engineering. After an initial joint of the conference divided into sections construction and real estate valuation, analysis of r
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2014. vol. 25, č. 1, s. 38-39. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO