Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.
The article listed property valuation changes introduced by the new Civil Code No. 89/2012 Coll., Act No. 151/1997 Coll., about Property Valuation, and new valuation Decree No. 441/2013 Coll.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2014. vol. 25, č. 1, s. 3-37. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO