2014/1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 11
 • Item
  Vztah nájemného a ceny pozemku určené z CMSP
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05) Kubíček, Josef
  Článek se zaměřuje na aktuálnost problémů v souvislosti s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemků, které jsou v praxi řešeny. Základním předpokladem článku je získat veškeré údaje o vztahu mezi nájemným a obvyklou (tržní, obecnou) cenou poze
 • Item
  Zprávy Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Změny ve vedení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně, Diplomové práce magisterského studia na ÚSI VUT v Brně,
 • Item
  Analýza motoriky a doby pohledu řidiče v křižovatkách
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05) Sedlák, Robert
  Článek se zaměřuje na chování řidičů v křižovatkách při vjíždění z vedlejší silnice na hlavní. Tyto zvyklosti byly zkoumány testy v městském provozu v denní a noční době. Statistickým vyhodnocením bylo zjištěno, že pokud ke křižovatce nepřijíždělo žádné v
 • Item
  Současný stav znalecké činnosti v ČR v roce 2014
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05) Bradáč, Albert; Daňhel, Petr
  V příspěvku je analyzován současný stav znalecké činnosti a počty znalců a znaleckých ústavů v ČR. V druhé části je provedena analýza počtu znalců po krajích. Ve třetí části pak je pojednáno o novelizaci v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o z
 • Item
  K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku
  (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05) Bradáč, Albert; Klika, Pavel
  Článek se zabývá zejména formální úpravou znaleckého posudku v návaznosti na změny v občanském zákoníku. Článek se věnuje skutečnosti, že dle nové právní úpravy se stavba zpravidla stává součástí pozemku a tedy i výsledná cena nemovité věci se vztahuje k