Factor Analysis: An Instrument for Selection of Social Performance Factors

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-06
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Pablo de Olavide
Abstract
The article is focused on the identification of social performance factors. For this purpose was used multidimensional statistical method – factor analysis. The basic set for the selection of indicators, was the concept (and the social tool) of Corporate Social Responsibility, subsequently, was constructed the questionnaire. Empirical research was attended by 32 companies, from the area Information and Communication Activities (CZ-NACE, section J), with the number of employees over 250. The aim of the factor analysis was selection of significant indicators and performance factors for selected area from the input database. On the basis of the paper, there were evaluated three social factors from the area of working environment and two social factors from the area of local community. The understanding of their application into the internal management shall be necessary prior to company's decision regarding the measures of key performance indicators.
Článek je zaměřen na identifikaci sociálních faktorů výkonnosti. K tomuto účelu byla využita vícerozměrná statistická metoda - faktorová analýza. Základním kritériem k výběru indikátorů byl koncept (a sociální nástroj) Corporate Social Responsibility, následně byl sestaven dotazník. Empirického výzkumu se zúčastnilo 32 podniků, z oblasti Informační a komunikační činnosti (CZ-NACE, sekce J), s počtem zaměstnanců větším než 250. Cílem faktorové analýzy byl výběr typických indikátorů a faktorů výkonnosti pro zvolené odvětví ze vstupní databáze. Na základě článku byly identifikovány tři sociální faktory z oblasti pracovního prostředí a dva sociální faktory z oblasti místní komunity. Pochopení jejich aplikace do interního managementu může být důležité pro rozhodování v rámci řízení podniku, s ohledem na klíčové ukazatele výkonnosti.
Description
Citation
Revista de Metodos Cuantitativos para la Economia y la Empresa. 2014, vol. 17, issue 6, p. 121-136.
https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2197
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
DOI
Collections
Citace PRO