Současný stav vibrodiagnostiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné nové trendy v oboru vibrodiagnostiky. V textu jsou blíže popsány a porovnány vlastnosti současných měřicích přístrojů a používaných snímačů. Z nejnovějších trendů poskytuje přehled o nyní nejrychleji se vyvíjejících pokrocích a to hlavně oblastech bezdrátového přenosu, minimalizace a zvyšování přesnosti přístrojů. Dále se zabývá přenosnými přístroji, u kterých se objevuje, jak obrovský pokrok v minimalizaci, tak i zvýšení přesnosti.
This bachelor’s thesis is interested in new trends in vibrodiagnosis. There are described and compared properties of present-day measuring instruments and sensors. The thesis shows the newest trends and progress in the wireless transmission, minimisation and better accuracy of sensors. Then, there are described portable instruments, where progress has been registered in two fields, minimisation and better accuracy.
Description
Citation
HAMPLOVÁ, V. Současný stav vibrodiagnostiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO