2006

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 166
 • Item
  Informační systém pro rezervaci jízdenek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Elman, Michal; Lukáš, Roman; Křivka, Zbyněk
  Cieľom bakalárskej práce je implementácia informačného systému na predaj a rezervácie cestovných lístkov pravidelnej autobusovej dopravy. Najskôr sú podrobne analyzované požiadavky, následne navrhnuté a implementované riešenie. Využívajú sa štandardné technológie na tvorbu webových aplikácií ako PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript.
 • Item
  Vybrané fraktálové algoritmy a jejich použití
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Michálek, Bedřich; Herout, Adam; Španěl, Michal
  Cílem projektu bylo nastudovat problematiku fraktálových algoritmů, vytvořit jednoduchou demonstrační aplikaci nastudovaných algoritmů a navrhnout možnosti dalšího zkoumání. Protože oblast fraktálů a fraktálových algoritmů je velice rozsáhlá, zaměřil jsem se pouze na tři konkrétní typy - Mandelbrotovu množinu a s ní související Juliovy množiny, systémy iterovaných funkcí za použití různých algoritmů pro generování a stochastické fraktály a jejich využití při generování modelů travin, keřů a plasmy. Při studiu a implementaci algoritmů pro generování jsem se snažil o jistou míru jejich optimalizace, urychlení a srovnání z hlediska rychlosti a využití paměti, třebaže ne vždy to je z povahy daného typu fraktálu možné. Teoreticky také uvádím možnosti využití technologie SSE pro urychlení výpočtu fraktálových algoritmů. Demonstrační aplikace je navržena velice jednoduše, protože cílem nebylo vytvořit nový propracovaný program na generování fraktálů, ale vyzkoušet implementovat prostudované algoritmy. Z toho důvodu jsem se spíše zaměřil na přehlednou implementaci, aby bylo možné tyto algoritmy kdykoliv jednoduše použít. Aplikace je napsána v jazyce C/C++ s použitím knihovny SDL (Simple Directmedia Layer) pro práci s grafikou.
 • Item
  Webová prezentace obecního úřadu jako Wiki
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Svoboda, Jan; Rychlý, Marek; Weiss, Petr
  Bakalářská práce pojednává o možnostech využití wiki systémů pro prezentaci obecních úřadů. Její součástí je i legislativní analýza požadavků na takovouto prezentaci a je definována specifikace takové aplikace. Na základě těchto zjištění je proveden návrh a implementace, která je ověřena v jednom konkretním wiki systému jménem XWiki.
 • Item
  Demonstrační program metod řazení v jazyce C
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pernica, Lukáš; Honzík, Jan M.; Křena, Bohuslav
  V oboru informačních technologií je jednou ze základních dovedností každého programátora zvládnutí problematiky řadicích algoritmů. Řadicí algoritmy jsou využívány ve velmi širokém rozmezí a i když se v každém programovacím jazyce zapisují odlišně, jejich princip zůstává stejný. V této práci se budu zabývat problematikou řadicích algoritmů a popisem programu, který je součástí této bakalářské práce. Program má jednoduchou formou demonstrovat principy nejpoužívanějších řadicích algoritmů a slouží tak jako pomůcka pro snazší pochopení metod řazení.
 • Item
  IS pro evidenci dětí pro školy v Africe
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Mikulka, David; Kašpárek, Tomáš; Ráb, Jaroslav
  Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno školné na zdejších školách. O každém dítěti jsou vedeny informace osobní a rodinné, zdravotní karta dítěte, informace o jeho sponzorovi, a hlavně informace týkající se školy, kterou navštěvuje, jež jsou zaměřeny především na vedení údajů o placení školného. Přístup k aplikaci je hierarchický podle pravomocí jednotlivých uživatelů autentizovaných heslem. Systém umožňuje vytvářet nové záznamy o dětech a jejich editaci, také dokáže generovat tisknutelné seznamy dětí podle různých kritérií. Aplikace je vytvořena pro efektivní a přehlednou správu výše uvedených informací.