Řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí se zaměřením na nerozebíratelný šroubový spoj, které vyvinula společnost Sanborn a.s. Tento důležitý bezpečnostní element se používá při montáži stožáru vysokého napětí a zabezpečuje konstrukci proti odcizování jednotlivých částí a tím i celkové narušení stability.
The aim of this Bachelor’s Thesis is solution technology of assembly and cutting machining for mainpole high voltage with specialization on Anti-Vandal screw connection, which was developed by the company SANBORN a.s. This very important safety element is used during assembly of mainpole high voltage and protect the construction against the robbery of single parts as well as the stability disturbance in the large.
Description
Citation
HOLUB, M. Řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2010-06-18
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta a členů komise. Povrchová úprava šroubového spoje po utržení šestihranu. Jakost ploch při utahování š. spoje. Je NC stroj vhodný pro výrobu šroubů a matic? Hledisko objemu výroby...
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO