Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou editoru jazyka CodAL pro vývojové prostředí projektu Lissom, které je založené na prostředí Eclipse. Cílem této práce je analyzovat problém tvorby editorů a rozebrat doplňky existujících editorů, které zlepšují jejich uživatelskou přívětivost. V teoretické části diplomové práce je popsána tvorba parseru a následná analýza zdrojových kódů napsaných do editoru. Jsou vysvětleny syntaktické a sémantické aspekty jazyka CodAL. V praktické části je navržen nový editor jazyka CodAL a popsán postup k jeho vytvoření. Výsledkem práce je nový editor jazyka CodAL integrovaný ve vývojovém prostředí projektu Lissom.
The Master thesis is focused on creation of an editor of CodAL language for the development toolkit of the project Lissom which is based on Eclipse framework. The goal of this thesis is to analyze the problem of editor creation and the features in existing editors which add some value to their usability. The outline of parser creation and subsequent code analysis of the source codes written into the editor is described in the theoretical part. It also explains the syntax and semantic aspects of the CodAL language. In the practical part the new CodAL language editor is designed and developed. The new CodAL language editor integrated into the development toolkit of the project Lissom is the final outcome of this thesis.
Description
Citation
HYNEK, J. Editor jazyka CodAL v prostředí Eclipse [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management a informační technologie
Comittee
doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO