Metody výroby ozubení.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je zpřehlednění metod výroby ozubení, strojů a nástrojů. Praktická část porovnává metody výroby u vytypovaných ozubených kol; metodu frézování odvalovacím způsobem a metodu frézování dělicím způsobem.
The purpose of this bachelor thesis is to clarify the methods of production of gear, machinery and tools. The practical part compares the methods for the production of gears; method of hobbing milling and method of separating milling.
Description
Citation
KUBLA, D. Metody výroby ozubení. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Co jsou to podřezané profily u ozubených kol? Jakým způsobem se měří ozubená kola? Co je to evolventa? Jak se konstruuje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO