WAN/LAN Manager for iOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem tohoto projektu je vytvořit aplikaci pro systémy iOS pro správu síťových zařízení, klienty a konfigurace zařízení. To zahrnuje projektovou analýzu, návrh aplikace, její implementaci a testování. Aplikace se skládá z klientské a serverové strany, databáze a~komunikačního protokolu. Výslední aplikace je pak porovnána se stávajícími řešeními s~podobnými výsledky. Výsledky testů ukázaly určité nedostatky a nevýhody řešení. Možná zlepšení a budoucí vývoj byly popsány. Na závěr, po dalším vývoji má aplikace potenciál stát se používanou v praxi.
The goal of this project is to create an application for iOS to manage network devices, clients and device configurations. This includes project analysis, application design, implementation and testing. Application consists of client's side, server's side, database and communication protocol. The resulted application is then compared with existing solutions with similar results. Test results have revealed several weaknesses and drawbacks of the solution. Possible improvements and future development have been described. As conclusion, the application may have potential to be used in practice after more development.
Description
Citation
JAKUBIS, T. WAN/LAN Manager for iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Máte nějakou reakci na vaši práci od BondTM, a pokud ano, tak jakou? 
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO