Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na rozbor zkoušek tvrdosti a metody vyhodnocení změřených hodnot. Teoretická i experimentální část klade důraz na zkoušení kovových technických materiálů, pomocí nejpoužívanějších metod v technické praxi. V experimentální části byla provedena čelní zkouška prokalitelnosti.
This work is focussed on analysis of hardness tests and methods of evaluating the measured values. Theoretical and practical part emphasizes on testing iron materials, with the help of the most practically used methods. In practical part was executed Jominy test.
Description
Citation
MACHÁČ, M. Měření tvrdosti materiálů a zpracovávání zjištěných hodnot. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Jaká je přesnost zkoušek podle Vickerse a podle Rockwella? Čím je dána přesnost měření? Jakým způsobem se měří tvrdost u povlaků řezných nástrojů? Existuje korelace mezi pevností materiálu a velikostí otisku? Proč je Brinelova metoda používána pro heterogenní materiály? Na čem závisí plastické a elastické vlastnosti materiálu? Jaký tvar indentoru je používán u metody měření tvrdosti Knopp? Dá se nějakým způsobem ověřit správnost měření tvrdoměru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO