Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá zhotovením návrhu podnikateľského zámeru. Prostredníctvom realizovaných analýz (SLEPT, SWOT a Porterov model) a dotazníkovým šetrením boli identifikované predpoklady pre úspešné založenie a následnú prevádzku fitness centra M-Gym, s.r.o. v Brne. Zahŕňa voľbu vhodných nástrojov a stratégií, ktoré umožnia firme uspieť na trhu a stať sa konkurencie schopnou.
The master thesis focuses on the creation of the business plan proposal. Via implemented analysis (SLEPT, SWOT and Porter’s model) and questionnaire research were identified conditions for successful establishment and running of fitness centre M-Gym, s.r.o. in Brno. It involves the choice of tools and strategies, which allows the company to succeed on the market and become competitive.
Description
Citation
KAŠPAR, M. Podnikatelský záměr: Založení fitness centra M-Gym, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. František Bartes, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-06
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO