Obhajoby doktorských disertací na ÚSI VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-03
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně proběhly v roce 2019 a začátkem roku 2020 obhajoby doktorských disertačních prací, jejichž přehled je k vidění níže. Všechny disertační práce jsou v plném znění přístupné bez přihlášení na webových stránkách VUT v Brně www.vutbr.cz.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 54. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO