Mezinárodní konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2020

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně konal již 29. ročník Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství (ExFoS 2020). Konference byla pořádána za podpory ÚSI VUT v Brně a AZO ČR a EVU ČR. Dvoudenní konference se zúčastnilo více než 200 tuzemských a zahraničních odborníků. Jako již tradičně byla, po úvodní společné části, konference rozdělena do tří sekcí, kterými jsou Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů a zařízení, Stavebnictví a oceňování nemovitostí a Inženýrství rizik.
On the 23rd–24th January 2020 was held the 29th International Scientific Conference of Forensic Engineering (ExFoS 2020) at the Institute of Forensic Engineering, Brno University of Technology (IFE BUT). The conference was organized in co-operation with the AZO ČR and EVU ČR. The two days conference was attended by more than 200 Czech and foreign experts. As traditionally, after the joined part was the Conference divided into the three sections, which are Analysis of road accidents, the valuation of motor vehicles, machinery and equipment, Construction and real estate evaluation, Risk Engineering.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 48-53. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO