Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy veřejného stavebního práva, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází změnami, které mají vést ke zrychlení a zjednodušení jednotlivých procesů vedoucích k povolování staveb. V současné době probíhá rozsáhlá rekodifikace nejenom stavebního zákona, ale veřejného práva jako celku, včetně reorganizace veřejné správy. Příspěvek bude zaměřen na současný stav rekodifikace, včetně vybraných plánovaných změn. Příspěvek prezentován a publikován na konferenci ExFoS 2020.
The paper deals with the issues related to the changes and the legislative development of the legal regulation of the Building Act, in relation to the practical effects of these changes. The Building Act has been constantly undergoing changes in recent years to lead to the acceleration and simplification of individual construction permitting processes. At present, extensive recodification is under way not only of the Building Act, but of public law as a whole, including the reorganization of public administration. The paper will focus on the current state of recodification, including selected planned changes.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2020. vol. 31, č. 1, s. 22-24. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO