Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Ciežom práce bolo zoznámiť sa s novými riešeniami bezpečnostných systémov vo vozidlách a hodnotiť ich funkcie. Moja práca zahrnuje najdôležitejšie výsledky tohto oboru, ukáže systémy používané pri riadení vozidiel alebo vozidlových skupín na rôznych úrovniach, používaných snímačov a riadiace anomálie. Pri technických problémoch skúma aj právne a morálne problémy. Podrobnejšie sa zaoberá systémami Predictive Safety Systems.
The purpose of my thesis was to present the system of safety vehicles new solution and to value their role. My thesis summarize the most important results from this sector, presents the system of the control in the vehicles and the colonies of vehicles in different levels, used senzors and anomalies. Next to the technical problems it mentions the problem with law and moral problems. Fully deals with Predictive Safety Systems.
Description
Citation
ZUBER, Z. Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) Ing. Jaromír Vaněk, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Koláčný, CSc. (člen) doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci na téma "Bezpečnostní systémy v motorových vozidlech". V průběhu obhajoby se student věnoval bezpečnostním systémům zabraňujícím kolizím automobilu. Po obhajobě student odpověděl na všechny otázky oponenta i komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO