Návrh provozu elektro Dobiaš

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. Ekonomické hodnocení investice je řešeno v 6 kapitole.
The theme of the bachelor thesis is solving increase space in the com-pany of elektro Dobias, who sells wiring material. It is proposed to construct a new storage solution. The implementation of proposal are described in the section five. Economic evaluation of investments are solved in the section six.
Description
Citation
DOBIÁŠ, R. Návrh provozu elektro Dobiaš [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Jan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Bajčík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jambor, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponentů a členů komise. Co vše je započítáno v celkové uvedené ceně za sklad? Počítá se v době vypočítané návratnosti investice do nového skladu s nějakými investicemi do rozvoje firmy? Bylo by možné ve firmě využít dodavatelský systém Just in Time? Roční obrat firmy, doba působení na trhu. Sortiment, odběratelé firmy. Uvedená využitelnost skladové plochy - hodnotu blíže vysvětlit, zda je standardní, atd. Jaký SW a způsob evidence bude v novém skladu použit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO