Studie projektu výrobního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce popisuje průchod výrobní zakázky ve společnosti Walter s.r.o. Jedná se o návrh na zlepšení systému na sledování průběhu zakázky montáží. Lépe řečeno sjednocení dat do jednoho centrálního místa a zpřístupnění celému koncernu. Firma patří do skupiny WALTER MASCHINENBAU GmbH. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a prodejem CNC (počítačem numericky řízených) strojů pro výrobu, jemné broušení a meření nástrojů.
This Master‘s thesis describes throughput of manufacturing order in company Walter s.r.o. It is a proposal of improvement system to monitoring order in mounting. Better told, it is unification of dates to central place and accessing to all concern. This company belongs to the group WALTER MASCHINENBAU GmbH. The bussines comunity deals with developments, production and selling of CNC (by computer numeric controlled) machines for production, fine grinding and measuring tools.
Description
Citation
PRAVEC, L. Studie projektu výrobního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
Ing. Libor Chadima (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO