Využití LED diodového osvětlení pro osvětlení cyklostezek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením osvětlovacích modulů cyklostezek. Výsledkem je návrh lampy pro osvětlení cyklostezek, opatřený LED diodami. Součásti bakalářského projektu jsou: - textová zpráva o vývoji a současném stavu svítidel - vývoj LED diod ve světě - řešení mého návrhu - počítačová vizualizace konečného návrhu a výkresová dokumentace
This bachelor’s thesis deals with construction of the illuminational modules for cycle tracks. Result is design of lamp for lighting at cycle tracks, staffed by the LED diodes. Single parts bachelor’s thesis are: - text report on the development and current state lighting - development LED diodes in the world -analysis my project - computer visualizations of the final design and technical documentation
Description
Citation
MIKULA, M. Využití LED diodového osvětlení pro osvětlení cyklostezek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svoboda, CSc. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO