Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci

Abstract
Dizertační práce se zabývá problematikou elektroporace. Pojednává o její teoretické podstatě a věnuje se také modelování procesů, ke kterým dochází v tkáni během elektroporace. Dále popisuje technická řešení dvou vyvinutých unikátních experimentálních vysokonapěťových zdrojů stejnosměrných a střídavých pulzů pro účely elektroporace a diskutuje také experimenty, ke kterým byly zdroje využity.
This dissertation thesis describes a phenomenon called electroporation. It is about its theoretical aspects as well as about modeling of processes in the tissue during electroporation. Further, it describes the technical design of two developed unique experimental generators of DC and AC pulses for electroporation purposes. It also includes a description of experiments which were done using discussed generators.
Description
Citation
NOVOTNÁ, V. Analýza elektrických a tepelných jevů při elektroporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (člen) MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (člen) MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Aleš Richter, CSc. - oponent (člen) doc. Ing. Karel Hána, PhD. - oponent (člen)
Date of acceptance
2020-01-15
Defence
Dizertační práce je vypracovaná na velmi dobré vědecké úrovni. Téma práce je mezioborové a přináší do oblasti výkonové elektroniky nový výzkum a vývoj, který aplikačně zasahuje do biomedicínské techniky. Práce je aktuální z hlediska současného stavu poznání. Aplikační část disertace představuje špičkové, světově srovnatelné řešení výkonové elektroniky v lékařské terapii. Všechny zadané cíle byly splněny, jádro dizertace bylo dostatečně publikované.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO