Provádění oprav a TZH na najatém majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku provádění oprav a technického zhodnocení na najatém majetku. Na základě teoretických východisek, uvedených v první části práce, je zaměřena na řešení situace po provedení stavebních úprav na najatých nebytových prostorách. Zabývá se možnými variantami splácení těchto úprav.
This bachelor´s thesis is focusing on the problems of repoirs and technical improvements of leased assets. On the basis of theoretic ways in the first part is focused on resolve the situation after making alterations of leased commercial premises. It deals with possible variants of repaying this alterations.
Description
Citation
MANZOOR, R. Provádění oprav a TZH na najatém majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Čáslavský (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Petra Hanáková (člen) Ing. Jaromír Papírník (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO