Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zaměřen na vytvoření podnikání v oblasti studentského ubytování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, následuje analýza současné situace na trhu a konkurence. Nakonec je rozpracován podrobný návrh, jak by mělo ubytování vypadat včetně finančního plánu.
The bachelor thesis deals with the business plan, which aims to create business in the area of student accommodation. Work based on the initial theoretical knowledge, followed by analysis of the current market situation and competition. Finally, it developed a detailed proposal on how it should look like accommodations, including a financial plan.
Description
Citation
LUPIEŃSKÁ, A. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) JUDr. Petra Schillerová (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO