Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Jsou v ní vysvětleny teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje a je v ní analyzována zvolená společnost se zaměřením na její komunikační mix. Práce obsahuje konkrétní návrhy a doporučení, které by měly vhodným doplněním stávajícího komunikačního mixu, a které by současně měly přispět ke zvýšení povědomí o společnosti, a tím ke zvýšení prodejnosti nabízených automobilů.
This master’s thesis deals with the issue of the communication mix of the selected company. The author explains the terms that this issue involves and the specific company focused on its communication mix is analyzed. The thesis contains concrete suggestions and recommendations that should be a suitable supplement of the existing communication mix, and which will be also contribute to a increase awareness of the company, and due to this for increase marketability of the offered vehicles.
Description
Citation
JANDOVÁ, L. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) RNDr. Petr Střelec (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO