Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finančního zdraví společnosti. Na základě vybraných výpočetních metod finanční analýzy se testuje finanční zdraví společnosti a předkládá možné návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení ekonomického a finančního řízení podniku a navrhuje další strategii společnosti.
Bachelor thesis assesses financial health of the company. It tests financial wellness on the basis of chosen calculation methods of financial analysis and submits proposals for measures leading to improvement of financial and economic management and suggests financial strategy of the company.
Description
Citation
BAŠO, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (předseda) Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petra Syrovátková (člen)
Date of acceptance
2007-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO