Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce pojednává o stávajícím stavu divize NÁSTROJÁRNA UNIPLUS patřící do společnosti ALEMA Lanškroun a.s., kde se zaměřuji na optimalizaci výrobního procesu. Práce obsahuje analýzu současného stavu nástrojárny zaměřenou na dílčí cíle pro dosažení optimalizace výrobního procesu ve vztahu k zákazníkovi z Evropské unie.
This master´s thesis deals with the description of the current state of the UNIPLUS TOOL FACTORY division belonging to the ALEMA Lanškroun a.s. company, where I focus on the production process optimization. This thesis includes tool factory production process analysis focused on sub-goals to achieve the manufacturing process optimization in relation to the European Union customer.
Description
Citation
VAŇOUS, P. Studie zavedení štíhlé výroby ve vybraném provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO