Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářské práce na téma „Realizace podnikatelského záměru – výstavba větrné elektrárny na území ČR“ je zrealizovat progresivní podnikatelský záměr, který využívá alternativních zdrojů energie, je prospěšný pro životní prostředí ČR a v současné době velmi aktuální, zejména v souvislosti zvyšování cen elektrické energie a globálnímu oteplování Země. Práce se zabývá popisem současného stavu v oblasti alternativních zdrojů energie, jejich uplatněním v praxi a následnými návrhy realizace včetně finančního plánu projektů. Práce se také zabývá možnostmi čerpání dotací ze státního rozpočtu a fondů EU.
The aim of the bachelor‘s thesis which is called „Realization of a business project – construction of a wind power station in the Czech republic“ is to realize a progressive business project which uses alternative sources of energy; is beneficial to the czech environment and is very actual at present, especially because of increasing prices in electrical energy and the global warming. The thesis describes present circumstances in alternative sources of energy, their practical use and proposals for realization including the financial plan of projects. The thesis is also focused on possibilites of financing from EU grants or state budget.
Description
Citation
KERNDL, M. Realizace podnikatelského záměru - výstavba větrné elektrárny na území ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (předseda) Doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Mgr. Petr Václavek (člen) Ing. Pavel Svirák (člen) Ing. Jiří Jaroš (člen)
Date of acceptance
2007-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO