Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro obor Podnikové finance a obchod

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
VUT v Brně
Abstract
Autoři předkládají studentům i ostatním zájemcům o problematiku měření výkonnosti podniků třetí, přepracované vydání skript „Rozbor výkonnosti firmy“, určených jako učební pomůcka pro stejnojmenný předmět vyučovaný v 5. ročníku specializace Podnikové finance a obchod na Fakultě podnikatelské VUT Brno. Autoři se soustřeďují na prezentaci dvou, světově nejuznávanějších přístupů k měření výkonnosti podniku, přístupu Balanced Scorecard a EFQM Modelu excelence. Forma prezentace je sjednocena s požadavky na učební texty pro kombinované studium.
Description
Adaptace byla provedena na přání Poradenského centra Alfons, ICV VUT v Brně za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům se specifickými potřebami Vysokého učení technického v Brně. Adaptovaný titul je proto součástí fondu Digitální knihovny Ústřední knihovny VUT v Brně a poskytnut třetím stranám smí být pouze se souhlasem Poradenského centra Alfons. Uživatel tohoto dokumentu jej smí využít výhradně pro svou vlastní potřebu a nesmí jej jakkoli množit a dále šířit. Nakládání s adaptovanou studijní literaturou je vázáno dle zákona č. 121/2000 Sb. autorskými právy, jejichž porušení je trestné.
Citation

Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© VUT v Brně
DOI
Citace PRO