Využití referenčního klimatického roku pro hodnocení a návrh termického solárního systému

Abstract
Disertační práce řeší využití referenčního klimatického roku pro návrh a hodnocení solárního termického systému. Hodnocení probíhalo na solárním termickém systému pasivního rodinného domu v obci Rapotice. Systém byl dlouhodobě monitorován a bylo prováděno dlouhodobé simultánní měření vnitřních i venkovních okrajových podmínek. Naměřená data byla porovnávána jak s referenčním klimatickým rokem, tak i s daty databáze Meteonorm. Vybrané okrajové podmínky solárního termického systému byly porovnány pomocí numerických simulací v programu Polysun a následně statisticky analyzovány. Výsledky simulací s využitím referenčního klimatického roku dosahují větší shodu s měřením na stavbě, než data z Meteonormu. Referenční klimatický rok se na základě výsledků jeví jako nejvhodnější databáze klimatických dat na našem území pro návrh solárního termického systému.
This thesis describes utilisation of test reference year for design and evaluation of solar thermal system. The evaluation was performed on a solar thermal system of a single-family house in Rapotice, Czechia. Long-term monitoring of the system as well as indoor and outdoor climate were performed there. Measured data were compared with test reference year and data in Meteonorm database. Selected boundary conditions of the solar thermal system were compared with numerical simulations in Polysun. The results of the comparison were statistically analysed. Results of the simulations utilizing test reference year were closer to the on-site measurements than dates from Meteonorm. Therefore it could be concluded that test reference year is the best database of climate data for design of solar thermal system in Czechia.
Description
Citation
JELÍNEK, P. Využití referenčního klimatického roku pro hodnocení a návrh termického solárního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. - předseda, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. - oponent, Doc.Ing.Ing. arch. Milan Palko, Ph.D - oponent, prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. - člen, Ing. Petr Andrys - člen, Doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. - člen, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. - člen, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. - člen, doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, prof. Ing. Karel Tuza, CSc. - člen, Ing. Petr Sedlák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen
Date of acceptance
Defence
Disertační práce řeší velmi aktuální téma vyhodnocení možností přínosů solárních systémů. Komise doporučuje na práci dále pokračovat a rozvíjet. Teze jsou zpracovány ve velmi dobré kvalitě a dobře vystihují základní témata disertační práce. Otázky a odpovědi: Závěry z výsledků výpočtu odchylek statistických metod pro vybrané parametry. Statistické odchylky sloužily pro srovnání měřených parametrů. Jaké prvky obsahuje ref. klimatický rok? Jakým způsobem budete spolupracovat např. při tvorbě modelu pro vyjádření difuzní složky solárního záření? Student odpověděl položené dotazy. Jaký vliv má Vámi zmiňovaná podmínka „pasivního domu“ na návrh solárního termického systému? Co je to termostat? Student na položené otázky odpověděl uspokojivě. Jak na základě závěrů dizertační práce nalézt korelační hodnoty směřující ke správnému návrhu „úložišt“ energie ve vztahu k dimenzi zdrojů OZE? Ano, ale jenom pro možnost vícestupňového (zásobník vody, bazén, štěrkové úložiště, ohřev podloží stavby, atd.) – pracuji na tom. Jak optimalizovat velikost zásobníku vody při využití solárních termických systémů? Rozhodující je zpravidla řešit požadavky investora.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO