Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov prostredia MS Office založenej na analýze obsahu pomocou definovaných pravidiel. Tento systém je zavedený do aplikácie DocTag vyvíjanej spoločnosťou AEC.
This work deals with document classification based on standard family ISO/IEC 27000. Points to a need, but also issues of classification in corporate environment. The work also implements system for MS office documents classification based on content analysis using defined rules. This system is introduced into DocTag application developed by AEC company.
Description
Citation
BORČÍK, F. Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen) Mgr. Roman Trchalík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně (A) . Otázky u obhajoby: Jaké návrhové vzory byly použity při implementaci systému? Proč je problematika klasifikace informací důležitá pro bezpečnost organizace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO