Infrastruktura pro testování a nasazování v oblasti kontejnerů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Znížená efektivita spôsobená robením repetitívnych a manuálnych prác je častým problémom v IT. Vývojári často testujú a nasadzujú svoj software manuálne, čo je nielen náročné na čas, nezáživné a náchylné k chybám. Táto práca sa snaží v rámci jedného DevOps tímu, vyriešiť tento problém pomocou zjednotenia vývojárskych a testovacích nástrojov, a pomocou aplikovania pricípov CI a CD do produkčného prostredia. Zároveň sa sústredí na software využívajúci Python, Jenkins a kontajnery. Hlavnými použitými nástrojmi sú GitLab CI, OpenShift a Tox. Vďaka tejto práci sa podarilo zvýšit počet projektov, ktoré používajú CI/CD zo 7 na 50 percent, zvrátiť rastúci trend v počte porušení štýlu v jazyku Python, opatriť kontajnery metadátami, zautomatizovať proces tvorby kontajnerov, ušetriť čas nerobením repetitívnych úloh a pod.
Efficiency loss caused by repetitive manual tasks is a common problem throughout the IT sector. Developers often test, build, and deploy their software manually. That is not only time-consuming, but also dull and prone to errors and mistakes. This thesis tries to solve that in the context of one DevOps team, by unifying the development and testing tools, and by applying the principles of continuous integration and continuous deployment in the production environment. It is focused on Python, Jenkins, and container-based software and workflows. The main tools used in the thesis are GitLab CI, OpenShift and Tox. Thanks to work in described in the thesis, the number of projects with CI/CD pipelines increased from 7 to 50 percent, the amount of Python style violations started to decrease, containers have proper metadata, the container build process is automated, time and effort are saved by not doing repetitive tasks, and more.
Description
Citation
ORMANDY, A. Infrastruktura pro testování a nasazování v oblasti kontejnerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Bezpečnost informačních technologií
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Jaká je korelace Vámi zvolené metriky úspěšnosti Python projektu (počet porušení PEP8) s efektivitou (či jinou vlastností) týmu? Jaký je ohlas uživatelů na nasazený systém?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO