Detekce dronu v prostoru

No Thumbnail Available
Date
Authors
Rydlo, Štěpán
ORCID
Advisor
Drahanský, Martin
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního systému za použití softwarově definovaného rádia. Cílem práce je vytvořit vlastní lokalizační systém, který bude nezávislý na již existujících systémech. Pro vytvoření lokalizačního systému je použito zařízení ADALM-PLUTO, které umožňuje vysílat a přijímat radiový signál. Obsahem práce je popis několika možností, jak lokalizační systém vytvořit a popis způsobu jejich komunikace.
This master thesis purposes is create localization system using software defined radio. The purpose of this thesis is to create new localization system, which will be independent of existing systems. To create a localization system, we will use ADALM-PLUTO device to send and receive radio signals. This work contains a decription of serval possibilities how to create the localization system and description of their comunication.
Description
Citation
RYDLO, Š. Detekce dronu v prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačové a vestavěné systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Otto Fučík (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Valentino Vranić, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Jaké skutečné přesnosti dosahovalo navržené řešení v terénu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO