Automatický systém aktualizace obsahu cloudového systému pro distribuci softwarových komponent

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se týká webové služby, která slouží k distribuci programových komponent zákazníkům. Firma NXP je výrobcem polovodičových součástek. K těmto součástkám dodává programové komponenty, usnadňující uživatelům vývoj aplikací pro tyto součástky. Cílem práce je vytvořit proces nasazující sadu softwarových komponent na tento distribuční web a sadu testů ověřující funkčnost tohoto procesu. Součástí řešení byla analýza původního procesu, se záměrem předcházet známým problémům a postavit tak spolehlivější a efektivnější řešení.
This bachelor thesis deals with web services that are used to distribute software components. NXP is a manufacturer of semiconductor devices. NXP also produces software component and tools for development of embedded software applications for those semiconductor devices. The aim of this work is to create a process that will deploy the software components on the distribution website and to create tests to verify functionality of this process. The solution includes an analysis of the original process, with the intention of preventing known problems and thus building a more reliable and efficient solution.
Description
Citation
WILLASCHEK, T. Automatický systém aktualizace obsahu cloudového systému pro distribuci softwarových komponent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " D ". Otázky u obhajoby: Jakým způsobem analyzujete závislosti mezi komponentami? Používáte nějaký známý grafový algoritmus, a nebo jste navrhl vlastní řešení? Můžete ukázat diagram spolupráce jednotlivých komponent, které jste navrhl? Jakým způsobem se vytváří XML konfigurační soubor? Manuálně a nebo jste pro to vytvořil nějaké GUI?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO