Návrh na zavedení systému sledování environmentálních nákladů ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na sledování environmentálních nákladů v podniku, konkrétně na zavedení systému pro sledování tohoto typu nákladů. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou shrnuty poznatky z této problematiky, část praktickou, kde je popsán stav v podniku a část návrhovou, kde je uveden návrh na zavedení systému sledování environmentálních nákladů v podniku.
This bachelor`s thesis is aimed at monitoring the environmental costs in the company specifically for implementation system for monitoring this kind of costs. The thesis is divided into the theoretical part, knowledge of this area is summarised, the analythical part contains exploration of this area in the company and the practical part, where the proposal of the monitoring system of environmental costs in the company is introduced.
Description
Citation
HONEMANNOVÁ, K. Návrh na zavedení systému sledování environmentálních nákladů ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2007.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen) Ing. Jitka Zouharová (člen)
Date of acceptance
2007-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO