Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je rozšírenie existujúceho nástroja Clusty, vyvinutého spoločnosťou Avast Software pre zhlukovanie rôznych typov súborov, o nové typy súborov - PDF a LNK (MS Windows odkaz). Dáta potrebné ku zhlukovaniu sa získavajú statickou analýzou súborov nástrojmi tretích strán. Práca popisuje aj výber vhodných atribútov a metód na zhlukovanie. Všetky časti práce boli otestované a nasadené do produkčnej verzie.
The aim of this work is to extend the existing tool named Clusty --- developed by Avast Software to cluster various file types --- with new file types, namely PDF and LNK (MS Windows shortcut). Data needed for clustering are obtained by static analysis of files by third-party tools. The work also describes the selection of suitable attributes and methods for clustering. All parts of the work have been tested and deployed into production.
Description
Citation
JASNICKÝ, M. Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ".
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO