Generování kódu z modelů Petriho sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá modelováním systémů pomocí Objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN) a navržením mechanismu, který tento formalismus transformuje do programovacího jazyka Java. V první části práce je popis Petriho sítí, rozšíření o objektovou orientaci a jazyka PNtalk, který je konkretní implementací OOPN. Další část se zabývá samotným mechanismem, který z modelu zapsaných v jazyku PNtalk vygeneruje ekvivalentní modely v Javě a popisuje způsob simulace takto vygenerovaných modelů. Generátor je koncipiován tak, aby byl snadno rozšiřitelný a vygenerované modely modifikovatelné.
This thesis describes modeling systems using Object Oriented Petri Nets (OOPN) and design of mechanism which transforms this formalism into Java programming language. The first part of the thesis describes Petri Nets formalism, its extension to object orientaton and PNtalk language, which is specific implementation of OOPN. The next part deals with the mechanism that generates equivalent models in Java from models described by PNtalk, and describes how to simulate these generated models. The generator is designed to be easily expandable and the generated models can be easily modifiable.
Description
Citation
FRYČ, T. Generování kódu z modelů Petriho sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího a přednesené prezentace rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO