Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit systém umožňující detekci pozice řečníka v uzavřené místnosti opatřené mikrofonním polem. Přičemž se zabývá dvěma algoritmy pro lokalizaci zdroje zvuku, jmenovitě metodou tvarování přijímací charakteristiky a metodou časových zpoždění. Dané metody byly implementovány na poskytnutý hardware, spolehlivost metod otestována a výsledky byly vyhodnoceny. Výsledky ukázaly, že obě použité metody jsou poměrně přesné, pokud jsou použity v malém prostoru (přibližně 3×3 m). Nedostatky použitého řešení jsou podrobně rozebrány a jsou navržena možná vylepšení. Dané řešení je použitelné jako základ pro tvorbu vestavěných systémů, které budou moci určit polohu zdroje zvuku
The purpose of this thesis is to create a system for detection of speaker position in a closed room equipped with microphone array. It deals with two algorithms for sound source localization, namely beamforming and time difference of arrival. The methods were implemented on the provided hardware, reliability of the methods was tested and results were evaluated. The results have shown that both used methods were relatively accurate if used in small space (approx. 3×3 m). Shortcomings of the solution were analyzed in detail, possible improvements were proposed. This work can be used as a basis for creating embedded systems for sound source localization.
Description
Citation
CHU, Y. Akustická detekce pozice řečníka pomocí mikrofonního pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Jan Černocký (předseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jaká byla přesně konfigurace mikrofonního pole? Jak jste postupovala když došlo ke zpoždění dodání HW?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO