Cloudové řešení pro zpracování 3D modelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možnostmi zpracování 3D modelů v prostředí cloudových aplikací. Na základě získaných znalostí vznikla knihovna Cloud3D implementována v jazyce C++. Výsledná knihovna slouží k rychlému vytváření klient-server aplikací. Knihovna je rozdělena do tří samostatných částí: klient, poskytovatel služeb a Load Balancer. Poskytovatel služeb pracuje v cloudu a umožňuje zpracovávání 3D modelů, které mu zašle klient. Největší výhodou knihovny Cloud3D je jednoduchost vytváření nových aplikací s její pomocí. Mezi další výhody patří škálovatelnost, zajištěna implementací look-a-side Load Balanceru, a bezpečnost, zajištěna použitím SSL certifikace. 
This thesis deals with the possibilities of processing 3D models in cloud applications. A C++ library called Cloud3D has been designed and implemented. The resulting library is used to quickly create client-server applications. The library is divided into three separate parts: Client, Service Provider and Load Balancer. The service provider runs in the cloud and provides 3D model processing services to client applications. The biggest advantage of Cloud3D is the ease of creating new applications with its help. Other benefits include scalability, assured implementation of look-a-side Load Balancer, and security ensured by the use of SSL certification. 
Description
Citation
KLEMENS, J. Cloudové řešení pro zpracování 3D modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " E ". Otázky u obhajoby: Vyjadrila sa firma k výsledkom práce? Akú spätnú väzbu ste dostali? Vysvetlite, akým spôsobom ste realizovali experiment so škálovaním. Prečo došlo len k 4-násobnému zrýchleniu pri 20-násobnom počte poskytovateľov? Kde sa nachádza bottleneck systému?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO