2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 176
 • Item
  Rozšíření uživatelských profilů pro účely cílené reklamy
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Hadač, Filip; Zendulka, Jaroslav; Burgetová, Ivana
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací obohacení uživatelských profilů pro účely vylepšení cílené reklamy. Pro získání nových informací je využita extrakce dat z webových stránek. Extrahovaná data pochází ze dvou serverů, ČSFD a Recepty. V případě ČSFD se jedná o filmové žánry, zatímco u Recepty se jedná o kategorie receptů. Pomocí streamovacích aplikací se tyto informace zpracují a uloží do databází uživatelských profilů. Nad profily spadajícími do určité reklamní kampaně se provádí předzpracování a následně klasifikační algoritmy strojového učení pro vyhodnocení přínosu nových informací. Vyhodnocením experimentů je poznatek, že nově obohacené informace mají mírný přínos pro vylepšení cílené reklamy.
 • Item
  Vysoce výkonná platforma pro účely výzkumu malwaru
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Plaskoň, Pavol; Kolář, Dušan; Bartík, Vladimír
  V antivírusových firmách sa denne analyzuje veľké množstvo súborov. Pre podporu ich analýzy a klasifikácie sa používajú rôzne automatizované nástroje. Detekčné definície pre detekciu a zablokovanie škodlivých programov sú taktiež už často generované rôznymi algoritmami. Informácie o aktuálne sa šíriacom malvéri sú teda roztrúsené v niekoľkých nástrojoch a niektoré sú príliš generické. Táto práca popisuje návrh nového systému, ktorý bude všetky dostupné informácie agregovať, prioritizovať a vyhodnocovať. Kvôli veľkému množstvu vstupných dát bude kritickou časťou výkonnosť a škálovateľnosť celého systému. Súbory, detekcie a prípadne ďalšie objekty budú označované pomocou tzv. tagu, ktorý vyberie alebo odvodí z dostupných znalostí od analytických nástrojov. Nad uloženými informáciami bude poskytovať rozhranie pre ich ďalšie spracovanie či generovanie štatistík. Navrhnutá platforma bola implementovaná, otestovaná a nasadená do produkcie.
 • Item
  Bezpečnostní analýza virtuální reality a její dopady
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Vondráček, Martin; Pluskal, Jan; Ryšavý, Ondřej
  Virtuální realita je v současné době využívána nejen pro zábavu, ale i pro práci a sociální interakci, kde má soukromí a důvěrnost informací vysokou prioritu. Avšak bohužel, bezpečnostní opatření uplatňovaná dodavateli softwaru často nejsou dostačující. Tato práce přináší rozsáhlou bezpečnostní analýzu populární aplikace Bigscreen pro virtuální realitu, která má více než 500 000 uživatelů. Byly využity techniky analýzy síťového provozu, penetračního testování, reverzního inženýrství a dokonce i metody pro application crippling. Výzkum vedl k odhalení kritických zranitelností, které přímo narušovaly soukromí uživatelů a umožnily útočníkovi plně převzít kontrolu nad počítačem oběti. Nalezené bezpečnostní chyby umožnily distribuci škodlivého softwaru a vytvoření botnetu pomocí počítačového červa šířícího se ve virtuálních prostředích. Byl vytvořen nový kybernetický útok ve virtální realitě nazvaný Man-in-the-Room. Dále byla objevena bezpečnostní chyba v Unity engine. Zodpovědné nahlášení objevených chyb pomohlo zmírnit rizika pro více než půl milionu uživatelů aplikace Bigscreen a uživatele všech dotčených aplikací v Unity po celém světě.
 • Item
  Systém pro autonomní řízení modelu autíčka na závodní dráze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Steingart, Viktor; Šimek, Václav; Strnadel, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací vozidla pro závod autonomních modelů autíček s názvem NXP Cup. Nejprve je diskutován výběr vhodné platformy, která bude využita pro implementaci řídicího algoritmu zajišťujícího autonomní pohyb vozidla po vymezené dráze.  Následně bude podrobně představen návrh řídicího algoritmu spolu s implementačními detaily. Dále je prezentována realizace systému pro detekci překážek na závodní dráze. Diplomová práce je následně završena popisem několika různých experimentů s realizovaným systémem autonomního řízení závodního vozidla a vyhodnocením dosažených výsledků.
 • Item
  Lokalizace objektů v bezdrátové komunikační síti na bázi WiFi
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Kohoutek, Jan; Šimek, Václav; Strnadel, Josef
  Tato práce si klade za cíl návrh a implementaci systému pro lokalizaci zařízení v bezdrátové síti Wi-Fi, v prostorách interiéru malé, či střední firmy. Zabývá se používanými technologiemi a poskytuje vlastní řešení senzorové sítě a centrálního zpracovatelského uzlu. V závěru uvádí dosažené výsledky a zhodnocuje splnění zadaných požadavků.