2019

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 312
 • Item
  Classification of Potentially Malicious File Clusters via Machine Learning
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Holop, Patrik; Bartík, Vladimír; Zendulka, Jaroslav
  Táto práca navrhuje alternatívu súčasných metód klasifikácie malvéru na úrovni súborov, ktoré sú často založené na detekcii špecifických postupností bytov v daných súboroch. Experimentáciou bolo potvrdené, že je možné klasifikovať potenciálnu hrozbu aj na úrovni zoskupení súborov založenej na spoločných vlastnostiach súborov v danom zoskupení. To bolo dosiahnuté dôkladným výberom vlastností troch typov súborov - PE, APK a .NET. Porovnaním niekoľkých metód strojového učenia boli vybraté klasifikátory s najvyššou presnosťou a implementovaná webová služba poskytujúca API pre klasifikáciu, ktoré bolo použité pre integráciu s interným systémom spoločnosti Avast zodpovedného za tvorbu súborových zoskupení. Táto práca taktiež diskutuje možné nedostatky a navrhuje kroky pre zlepšenie dosiahnutej presnosti klasifikácie.
 • Item
  Vylepšení generování vzorů pro detekci škodlivého kódu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Štěpánek, Martin; Křivka, Zbyněk; Regéciová, Dominika
  Tato práce se zabývá automatickým generováním vzorů, které jsou využitelné pro detekci škodlivého kódu. Cílem je vytvořit nástroj, který bude pomáhat analytikům při odhalování a detekování malwaru. Jsou zhodnoceny postupy detekce malwaru používané společností Avast Software. Je představen nástroj YaraGen, který byl v rámci této práce zdokonalen. Je popsáno několik typů analýz, které byly pro nástroj YaraGen implementovány. Hlavním přínosem této práce jsou především analýzy behaviorálních rysů škodlivého kódu.
 • Item
  Automatický systém aktualizace obsahu cloudového systému pro distribuci softwarových komponent
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Willaschek, Tomáš; Crha, Adam; Jaroš, Jiří
  Tato práce se týká webové služby, která slouží k distribuci programových komponent zákazníkům. Firma NXP je výrobcem polovodičových součástek. K těmto součástkám dodává programové komponenty, usnadňující uživatelům vývoj aplikací pro tyto součástky. Cílem práce je vytvořit proces nasazující sadu softwarových komponent na tento distribuční web a sadu testů ověřující funkčnost tohoto procesu. Součástí řešení byla analýza původního procesu, se záměrem předcházet známým problémům a postavit tak spolehlivější a efektivnější řešení.
 • Item
  Systém pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Uhrín, Peter; Bartík, Vladimír; Kreslíková, Jitka
  Cílem této práce je vytvoření modulu pro řízení rizik souvisejících s praním špinavých peněz. Modul by měl umožňovat stahování a následné zpracování finanční sankční databáze, vydávané Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou Bankovní Federací, a dále spravovat vlastní blacklist. Tento modul by měl být následně integrován do současného informačního systému firmy  Platební instituce Roger, a.s.  Tento modul umožní snadnější kontroly subjektů proti finanční sankční databázi, zároveň poskytne možnost vytváření si vlastních kontrolních kritérií a v neposlední řadě bude umožňovat také kontrolu výše expozice jednotlivých subjektů.Výsledný modul bude implementovaný v programovacím jazyce Python, za použití knihovny SQLAlchemy pro práci s databází a frameworku Web2py pro integraci AML modulu do informačního systému firmy.
 • Item
  Rozšíření systému pro shlukovou analýzu souborů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Jasnický, Matúš; Křivka, Zbyněk; Kolář, Dušan
  Cieľom tejto práce je rozšírenie existujúceho nástroja Clusty, vyvinutého spoločnosťou Avast Software pre zhlukovanie rôznych typov súborov, o nové typy súborov - PDF a LNK (MS Windows odkaz). Dáta potrebné ku zhlukovaniu sa získavajú statickou analýzou súborov nástrojmi tretích strán. Práca popisuje aj výber vhodných atribútov a metód na zhlukovanie. Všetky časti práce boli otestované a nasadené do produkčnej verzie.