Multimode fibre: Light-sheet microscopy at the tip of a needle

Abstract
Light-sheet fluorescence microscopy has emerged as a powerful platform for 3-D volumetric imaging in the life sciences. Here, we introduce an important step towards its use deep inside biological tissue. Our new technique, based on digital holography, enables delivery of the light-sheet through a multimode optical fibre – an optical element with extremely small footprint, yet permitting complex control of light transport processes within. We show that this approach supports some of the most advanced methods in light-sheet microscopy: by taking advantage of the cylindrical symmetry of the fibre, we facilitate the wavefront engineering methods for generation of both Bessel and structured Bessel beam plane illumination. Finally, we assess the quality of imaging on a sample of fluorescent beads fixed in agarose gel and we conclude with a proof-of-principle imaging of a biological sample, namely the regenerating operculum prongs of Spirobranchus lamarcki.
Light-sheet fluorescenční mikroskopie se ukázala jako výkonná platforma pro 3-D objemové zobrazování v živých vědách. Zde jsme představili důležitý krok k jeho použití hluboko uvnitř biologické tkáně. Naše nová technika, založená na digitální holografii, umožní propagaci světelného paprsku přes multimodální optické vlákno - optický prvek s extrémně malými rozměry, přesto umožňující komplexní řízení světla transportních procesů uvnitř.
Description
Citation
Scientific Reports. 2015, vol. 5, issue 1, p. 1-7.
https://www.nature.com/articles/srep18050
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO