Fourierova infračervená spektroskopie na nanostrukturách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom plazmónovej rezonancie nanoštruktúr vybraných oxidov wolfrámu pomocou infračervenej spektroskopii založenej na Fourierovej transformácii (FTIR spektrokopii). V prvej časti práce je vysvetlená fyzikálna podstata plazmoniky, vlastnosti vybraných materiálov, ako aj princíp fungovania a merania na FTIR spektrometri. Praktická časť práce bola venovaná príprave vybraných vzoriek a ich meraniu na FTIR spektrometri. Táto časť znázorňuje získané spektrá a prezentuje dosiahnuté výsledky.
This master’s thesis deals with the plasmon resonance of the nanostructures of several selected tungsten oxides using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR spectroscopy). The physical principles of the plasmonics, the characteristics of the materials used, as well as the principle of operating and measuring on the FTIR spectrometer, are described in the first part of this thesis. The second part is focused on the preparation of samples and performing measurements on the FTIR spectrometer. This part ends by representing the final spectra and the results obtained.
Description
Citation
HALABUKOVÁ, H. Fourierova infračervená spektroskopie na nanostrukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Přesná mechanika a optika
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-19
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Jak lze vysvětlit výrazný pík ve spektru WS2. Mohla by se nějak projevit polarizace světla osvětlujícího nanotrubice? Existuje možnost změřit odezvu jedné trubice?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO