2015/2-3

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  K vývoji cen stavebních prací
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12) Bradáč, Albert
  V příspěvku jsou uvedeny přepočítací indexy cen stavebních prací v České republice od roku 1914 do 1. pololetí 2015.
 • Item
  Obhajoby doktorských disertací v oboru Soudní inženýrství na ÚSI VUT v Brně
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12) Bradáč, Albert; Franková, Hana
  Na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně proběhly v minulém období obhajoby zajímavých témat disertačních prací doktorského studijního programu Soudní inženýrství.
 • Item
  Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) k 30. 9. 2015
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12) Bradáč, Albert
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí (CMSP), které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou aktuálně platné (stav k 30. září 2015). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. 1992, ale v současnosti již nejsou účinné, byly však účinné v období specifikovaném ve sloupcích č. 7 a č. 8.
 • Item
  Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2015
  (Akademické nakladatelství CERM, 2015-12) Bradáč, Albert; Semela, Marek; Vémola, Aleš
  Ve dnech 23. a 24. ledna 2015 se v Kongresovém centru v Brně konala tradiční mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, letos k výročí 50 let od založení Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. Po úvodní společné části se konference rozdělila do sekcí stavebnictví a oceňování nemovitostí, analýza silničních nehod, oceňování majetku, forenzní ekotechnika a rizikové inženýrství.