K použité míře kapitalizace při výnosovém oceňování nemovitých věcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek autora, zabývající se stanovením hodnoty pozemku, zatíženého právem stavby, vysvětlením vstupních veličin a metod ocenění, včetně obecného postupu při ocenění výnosovém. V nyní předkládaném příspěvku je podrobněji pojednáno o míře kapitalizace jako zásadní veličině výnosového způsobu ocenění.
The contribution builds on the previous contribution of the author, dealing with the determination of the value of the land, burdened the right of construction, including an explanation of the inputs and valuation techniques, including a general procedure for the valuation of yield1). In this post is in more detail discussed about the degree of capitalization as a fundamental concept of this method of valuation.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 3, s. 126-136. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO