Analýza pohybu karoserie vozidla Toyota Yaris při jeho intenzivním brzdění

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Článek se zabývá analýzou pohybu karosérie vozidel při jejich intenzivním brzdění pomocí speciální univerzální měřicí soustavy. Měřicí soustava kontinuálně snímá vzdálenost daných bodů vozidla od vozovky. Pro účely tohoto článku byly naměřeny hodnoty od vozidel značky Toyota Yaris. Vyhodnocená data byla analyzována a vložena do názorného grafu závislosti změny výšky přídě, resp. zádě vozidla na daném brzdném zpomalení. Z grafu lze odečítat maximální možné hodnoty pohybu karosérie tohoto vozidla při daném zpomalení. Hodnoty jsou využitelné např. pro analýzu korespondence poškození brzděných vozidel při řešení pojistného podvodu.
The article analyses the movement of body vehicle during intensive braking by a special universal measuring system. The measuring system continuously measures the distance between the vehicle and the road. For the purposes of this article were measured values from the vehicle Toyota Yaris. Evaluated data were analysed and displayed in a graph of changes in the height of the front respectively rear of the vehicle on the brake deceleration. The graph is created by determining the maximum values of movement of the vehicle body at a certain vehicle’s deceleration.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 3, s. 102-106. ISSN 1211-443X
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO